Archive: IMBOLC 2022

Ceol na sióg with Grainne Holland

The fairies are inviting you to visit the magical world around us: the natural world. You’ll find them among the flowers, hiding in treetops, in the shade of the full moon or under the waves. The fairies are waiting to share their magical songs with you. 

Singer-songwriter Gráinne Holland, originally from Belfast, now lives in the beautiful Kingdom of Mourne in County Down. She is surrounded by mountains, forests, lakes, rivers and the sea and draws inspiration from this beautiful landscape. Gráinne has recorded four albums to date, one of which was released on the Gael Linn label. She has recorded both traditional songs and her own original songs. Her latest publication, Ceol na Sióg, meaning the music of the fairies, is about the magic of the world around us. Published by An tSnatháid Mhór and illustrated by Mr Ando it is a collection of 13 songs written in Irish by Gráinne and can be enjoyed by all ages. Ceol na Sióg was shortlisted for the Réics Carló Irish Language Children’s Book of the Year Award. 

Join Gráinne and her band as they tell stories and perform songs from Ceol na Sióg. 

Tá na sióga ag tabhairt cuireadh duit cuairt a thabhairt ar an saol draíochta thart timpeall orainn. Tiocfaidh tú orthu i measc na mbláthanna, i bhfolach i mbarr na gcrann, i scáth na gealaí nó faoi na tonnta. Tá na sióga ag fanacht lena n-amhrán draíochta a chomhroinnt leat.

Tá an t-amhránaí agus cumadóir ceoil, Gráinne Holland, arb as Béal Feirste ó thús anois ina cónaí i Ríocht álainn Mhúrn ii gContae an Dúin. Thart timpeall uirthi tá sléibhte, foraoiseacha, lochanna, aibhneacha agus an fharraige agus tarraingíonn sí inspioráid ón tírdhreach álainn seo. 

Tá ceithre albam taifeadta ag Gráinne go sea, ceann acu eisithe ar lipéad Ghael Linn. Tá amhráin thraidisiúnta agus a cuid amhrán nua féin taifeadta aici. Tá a foilseachán is déanaí, Ceol na Sióg, faoi dhraíocht an tsaoil thart orainn. Arna fhoilsiú ag An tSnatháid Mhór agus arna mhaisiú ag Mr Ando, is bailiúchán de thrí amhrán déag é scríofa i nGaeilge ag Gráinne, agus is féidir le gach aois sult a bhaint as. Rinneadh Ceol na Sióg a ghearrliostú fá choinne Ghradam Réics Carló Leabhar Gaeilge na Bliana do Pháistí.

Bí le Gráinne agus a buíon cheoil agus iad ag insint scéalta agus ag canadh amhrán ó Ceol na Sióg.