Archive: IMBOLC 2024

Tá lúcháir ar Fhéile Cheoil Idirnáisiúnta IMBOLC, i gcomhar le Music Generation Cavan/Monaghan, ‘A Deep Ravine, Reflections on a Divided Ireland’ a thabhairt go Doire. An ceoltóir, cumadóir agus stiúrthóir ceoil a bhfuil cáil air, Michael Rooney, atá ag stiúradh an tionscadail iontaigh seo, le script an-spéisiúil leis an scríbhneoir a bhfuil ardmheas air, Tommy McArdle. Tá gealladh faoin tsraith nuálach seo go dtabharfaidh sí freagairt chruthaitheach ar an chríochdheighilt agus fírinní an tsaoil ar feadh na teorann, ag tabhairt léargais níos doimhne dúinn ar eachtraí suntasacha na ré sin. 


Music Generation Cavan Monaghan atá ag stiúradh an tionscadail seo agus Comhairle Contae Mhuineacháin agus Comhairle Contae an Chabháin a choimisiúnaigh é, le maoiniú ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán faoin tSnáithe Pobail de Chlár Deich mBliana de Chuimhneacháin 1923 agus Clár Éire Ildánach 2023 i gcomhpháirtíocht le Music Generation Cavan Monaghan. 

___


IMBOLC International Music Festival, in association with Music Generation Cavan/Monaghan, is thrilled to bring 'A Deep Ravine, Reflections on a Divided Ireland' to Derry. This remarkable project is led by the renowned musician, composer and musical director, Michael Rooney, with a compelling script crafted by the highly esteemed writer, Tommy Mc Ardle. This innovative suite promises to offer a profound creative response to partition and the realities of life along the border, providing us with deeper insights into the significant events of that era.


This project is led by Music Generation Cavan Monaghan and commissioned by Monaghan County Council and Cavan County Council, funded by The Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media under The Community Strand of the 2023 Decade of Centenaries Programme and Creative Ireland Programme 2023 in partnership with Music Generation Cavan Monaghan.