Archive: IMBOLC 2017

103 years in the business and the Kilfenora has gone from strength to strength since their Centenary! From village parties in the early 1900s right down to their current international profile in the new millennium, each new generation slots seamlessly into the groove of their forebears.

Its story is the story of Irish music itself. The group originated in the late 1800s at a time when music was an important feature of life in rural Ireland. Kilfenora boasted a fine brass band, which gradually evolved into a dance band. From village parties in the early 1900s to bigger dances in the '30s, broadcasts in the '40s, commercial recordings in the '50s, foreign tours in the '60s and ‘70s and the reformation of the band in its current format in the ‘90s.

April 2012 saw the launch of this band’s fifth album and the eight since the formation of the band in 1909, aptly titled “Chapter 8”. As Earle Hitchner states,

“Chapter 8 captures a powerhouse lineup at their peak and represents a new recording milestone not just for the Kilfenora but for all active traditional dance ensembles. It is that ultimate rarity among céilí band albums: a feat for the feet and a feast for the ears.”

103 bhliain sa ghnó agus chuaigh Kilfenora ó neart go neart óna Chéad Bliain! Ó chóisirí na sráidbhailte sna luath1900aí díreach síos chuig a bpróifíl reatha idirnáisiúnta sa mhílaois úr, réitíonn gach glúin úr go héasca le croí a sinsir.
Is é a scéal ná scéal cheol na hÉireann féin. Is as na 1800í a tháinig an grúpa nuair a bhíodh an ceol ina ghné thábhachtach den saol faoin tuath in Éirinn. Bhí banna práis fíormhaith ag Kilfenora a d'fhorbair diaidh ar ndiaidh ina bhanna damhsa. Ó chóisirí sráidbhaile san luath-1900aí go damhsaí níos mó sna '30aí, craoltaí sna '40aí, taifeadtaí tráchtála sna '50aí, camchuairteanna eachtracha sna '60aí agus '70aí agus athbhunú an bhanna mar atá sé sna '90aí.
In Aibreán 2012 bhí seoladh an chúigiú albaim den bhanna seo, an t-ochtú ó bhunú an bhanna i 1909, ar tugadh "Chapter 8" go tráthúil air. Mar a dhearbhaíonn Earle Hitcher, léiríonn Chapter 8 ceoltóirí cumhachtach i mbarr a réime agus atá ina sprioc nua thábhachtach taifeadta, chan amháin do Kilfenora ach do gach ensemble gníomhach damhsa traidisiúnta. Ar albaim bhannaí chéilí tá sé neamhchoitianta: "a feat for the feet and a feast for the ears."