Archive: IMBOLC 2024

Comhshaothar beirte ag eascairt ón iomad nasc ceoil tíre agus stairiúil idir an India agus Éire, ó bhunús fhidil na hÉireann agus na hIndia go dtí ár stair choilíneach chomhroinnte. Choimisiúnaigh Féile Ealaíon an Eagail an chéad chomhshaothar in 2019 agus chríochnaigh sé ag Jodhpur RIFF an bhliain sin. Ach lean na healaíontóirí ar aghaidh lena gcomhphairtíocht i ndiaidh a gceol a chomhroinnt agus a fhorbairt ar líne i rith na dianghlasála, ag pilleadh ar phríomhardán Jodhpur RIFF in 2022. Anois, mothaítear go bhfuil an comhshaothar seo de cheol te ach álainn críochnaithe agus tá cuid de na ceoltóirí is fearr ann ó Dhún na nGall agus Rajasthan.

Ag comhroinnt téamaí agus scéalta comónta a nascann cultúir an dá réigiúin, tagraíonn ‘Citadels of the Sun’ do struchtur athfhillteach sa dá chultúr: Dún Mehrangarh (dún na gréine) in Rajasthan, agus Grianán Ailigh, dún gréine Dhún na nGall. Ag nascadh an dá láthair aitheanta seo domhan ar shiúl óna chéile, is é atá in Citadels of the Sun glórtha éagsúla ach nasctha ag teacht le chéile, a bhfuil de thoradh air fuaim a sháraíonn agus a thugann faoi go cróga críocha nua sa cheol.
___

A two-part creative collaboration emerging from the many folk and historical connections between India and Ireland, from the origins of the Irish and Indian fiddle to our shared colonial past. The initial collaboration in 2019 was commissioned by Earagail Arts Festival and culminated at Jodhpur RIFF that year. But the artists continued their engagement after sharing and developing their music online throughout the lockdown returning to Jodhpur RIFF mainstage 2022. Now, this collaboration of warm, yet exquisite music feels complete and features some of the best musicians from Donegal and Rajasthan.

Sharing common themes and stories that connect the cultures of the two regions, ‘Citadels of the Sun’ refers to a recurring edifice in both cultures: Mehrangarh fort (fort of the sun) in Rajasthan, and Griana?n of Aileach, Donegal’s own fort of the sun. Bridging these two iconic locations a world apart, Citadels of the Sun is a coming together of diverse but connected voices, the result of which is a sound that transcends and braves new territories in music.

Martin Coyle (bouzouki)
Paul Cutliffe (uilleann pipes, whistles)
Sarah E Cullen (fiddle, vocals)
Asin Khan Langa (Sindhi sarangi and vocals)
Sawai Khan Manganiyar (dholak, morchang, bhapang, khartal and vocals).
Divya Bhatia / Jodhpur RIFF (producer)
Paul Brown / Earagail Arts Festival (producer)