Archive: IMBOLC 2024

Do Mary McGuiggan, is ionann damhsa agus “bia don anam”. Tógadh í i bpobal tuaithe, ina raibh saibhreas teanga, ceoil, filíochta, scéalaíochta agus amhránaíochta. Sa taibhiú seo fiosraíonn sí cad é mar a d’imir a fréamhacha tionchar ar a cuid damhsa – mar bhean níos sine, máthair, seanmháthair, gníomhaí pobail agus comhshaoil, tá sí go fóill ag aimsiú bealaí lena cuid paisean a phósadh le chéile. Don taibhiú seo, chomhoibrigh Mary le Maura Johnson agus Paraig O’Brien, a bhfuil a comhspéis acu beirt agus, rud níos tábhachtaí b’fhéidir, a thagann ó na bólaí céanna.


Is damhsóir céime í Mary McGuiggan ó Bhaile Naosa, pobal tuaithe ar bhruacha na Banna. Tá sí ag damhsa i gcomórtais ag leibhéal áitiúil agus náisiúnta agus bhí gairm aici mar mhúinteoir damhsa ag an bhunleibhéal, an dara leibhéal agus do chomórtais. Is é an rud is mó a bhfuil dúil aici ann gach duine a spreagadh damhsa ar son spraoi agus grinn, le muinín a thógáil chomh maith le scil nua a fhoghlaim.


Is fidleoir, múinteoir ceoil agus teiripeoir ceoil é Paraig O’Brien a bhfuil oiliúint thraidisiúnta agus chlasaiceach araon aige ó Phort Chluain Eoghain ar abhainn na Banna.


Is as an Muine Mór i gContae Dhoire í Maura Johnson. Is scríbhneoir foilsithe filíochta agus gearrscéalta í. Is éascaitheoir ceardlann scríbhneoireachta agus cuimhní cinn í a bhfuil taithí fhada aici.


Roimh an taibhiú seo beidh ceardlann damhsa sean-nóis faoi stiúir Joe McGuiggan.


Choimisiúnaithe Féile Echo Echo Food for the Soul agus léiriú é den chéad uair ag Féile Tradition and Beyond i Meán Fómhair 2023.

___

 

For Mary McGuiggan, dance is “Food for the Soul”. She was raised in a rural community, rich in language, music, poetry, storytelling and song. In this performance she explores how her roots have influenced her dance - as an older woman, a mother, grandmother, community and environmental activist, she continues to find avenues to marry her passions. For this performance, Mary has collaborated with Maura Johnson and Paraig O’Brien, both of whom share her interest and, maybe more importantly, come from her own “neck of the woods.”


Mary McGuiggan is a traditional step dancer from Ballynease, a rural community on the banks of the river Bann. She has been dancing competitively at local, national and All-Ireland level and has had a career as a dance teacher both at primary, secondary and competition level. Her greatest love is to encourage everyone to dance for joy and fun, building confidence as well as learning a new skill.


Paraig O’Brien is both a traditional and classically trained violin player, music teacher and music therapist from Portglenone on the river Bann.


Maura Johnson is from Moneymore, Co. Derry. She is a published writer of poetry and short stories. She is also an experienced facilitator of writing and reminiscence workshops.


This performance will be preceded by a Sean-nós dance workshop led by Joe McGuiggan


Food for the Soul was commissioned by Echo Echo Festival and first performed at Tradition and Beyond Festival in September 2023.