Archive: IMBOLC 2024

Tugann IMBOLC Gan Síniú ardán ar fáil do cheoltóirí óga agus ag teacht chun cinn le cuidiú leo lucht éisteachta níos forleithne a bhaint amach, ag tacú leo ina ngairmeacha seinnte agus á bhfeabhsú ina bhforbairt mar ealaíontóirí.

___


IMBOLC Unsigned provides a platform for young and up-and-coming musical talent to help them reach a wider audience, supporting them in their performing careers and enhancing their development as artists.


George Houston

Thosaigh an ceoltóir agus an scríbhneoir amhrán as Dún na nGall, George Houston, a ghairm sa cheol i Meán Fómhair 2020 lena chéad singil ceoil tíre malartaí Boo Fucking Hoo. Bhí rath ar an amhrán láithreach go hálainn, rud a spreag é a chéad albam, Cold Toast, a thaifeadadh, agus ina dhiaidh sin an dara halbam stiúideo aige Undesired an bhliain dár gcionn, rud a dhaingnigh a fhuaim shuaithinseach le guthanna síoraí agus mothú buan ina chuid amhrán a mhúsclaíonn cumha síos tríd. Fuair an t-ealaíontóir aird agus fás leanúnach i líon na n-éisteoirí ar fud na tíre agus níos faide i gcéin.

___


Donegal singer songwriter George Houston started his music career in September 2020 with his debut alternative folk single Boo Fucking Hoo. The track had instant local success pushing him to record his debut album Cold Toast followed by his second studio album Undesired the following year cementing his distinctive sound with ageless vocals and a timeless feel to his tracks that evokes nostalgia throughout. The artist has seen traction and a steady growth of listeners across the country and beyond. 


Haidee Doyle

Is amhránaí agus scríbhneoir amhrán í Haidee, as Maigh Eo ó thús, atá i ndiaidh aistriú go Doire le deireanas. Rinne sí staidéar agus d’oibir sí mar cheoltóir i gCathair Chorcaí ar feadh cúig bliana, agus léiríonn a ceol na daoine agus na tírdhreacha ar oibir sí leo, agus iontu. Is

féidir colláis de phopcheol clasaiceach, snagcheol agus ceol tíre a aimsiú i stíleáil phianó Haidee, agus cuireann a liricí i láthair móitífeanna teaghlaigh, rómánsúla agus mothúchánacha. Tógann Haidee inspioráid ó ealaíontóirí eile ina saol, ag comhoibriú go minic le spásanna

dlúthchairdiúla a chruthú a spreagann spontáineacht agus féinfhiosrú. Tá lúcháir uirthi a bheith ag seinm ag IMBOLC Gan Síniú 2024.

___


Haidee is a singer-songwriter, originally from Mayo, who has recently moved to Derry. Having studied and worked as a musician in Cork City for five years, her music reflects the people and landscapes she has worked with, and in.

A collage of classic pop, jazz, and folk can be found in Haidee's piano stylings, while her lyrics present familial, romantic, and emotional motifs. Haidee takes inspiration from other artists in her life, often collaborating to create intimate musical spaces that encourage spontaneity and exploration of self. She is delighted to perform at IMBOLC Unsigned 2024.


Polar Bolero

Cuireadh Polar Bolero ar an ghearrliosta fá choinne na duaise ceoil i dTuaisceart Éireann in 2023, “amhránaí beo na bliana”, agus is comharghrúpa ceoil tíre malartaí iad faoi stiúir na seinnteoirí iluirlise Cahir McLaughlin agus Pearse Donaghy. Tá an banna ainmnithe as an leabhar ab ansa le Pearse nuair a bhí sé ina pháiste, le beannú an údair Debi Gliori. Thoisigh siad i dtús 2022 agus le plean uaillmhianach a gcéad albam, ‘A Conversation’, a thaifeadadh, agus aidhm acu é a eisiúint i lár 2024, i ndiaidh dhá shingil bolscaireachta. Pléann ‘A Conversation’ go coincheapúil le saincheisteanna a bhaineann le díomá agus brón ag maireachtáil i dTuaisceart Éireann i ndiaidh paindéime agus i ndiaidh na dTrioblóidí. Ceanglaíonn an banna a n-amhráin bhunaidh le chéile le gearrtháin d’agallaimh ionraice le baill de phobal Thuaisceart Éireann, a bhfuil aoiseanna, inscní, ciníocha agus tionchair phoiblí éagsúla acu le leibhéal réaltachta agus ilghnéitheachta riachtanaí i léargas a chruthú agus iad ag déileáil leis an ábhar seo.

___


Shortlisted for NI music prize 2023 “live act of the year” Polar Bolero, is a new Alt Folk collective led by multi-instrumentalists Cahir McLaughlin and Pearse Donaghy. The band is named after Pearse’s favourite childhood book with the blessing of the author Debi Gliori. Starting in early 2022 they embarked on an ambitious plan of recording their debut album ‘A Conversation,’ with aim to release in mid 2024, following promotional singles. ‘A Conversation’ conceptually deals with issues of disillusionment and melancholy whilst living in post-pandemic, post-Troubles NI. The band tethers their original songs together with snippets of candid interviews with members of the NI public, varying in age, gender, race and public influence to provide a level of necessary reality and diversity in perspective while dealing with this subject matter.


Rebecca Mulhern

Tá Rebecca i ndiaidh céim a fháil le deireanas mar antraipeolaí comhshaoil, agus tá sí ag scríobh ceoil ó bhí sí ina leanbh. D’eisigh sí a céad EP ceoil tíre nuair a bhí sí 16 bliana.


Insíonn a céad singil ‘Escape’ (as ar ainmníodh an EP), faoi thuiscint i bhforaois agus go gcaithfidh muid éalú as ‘caighean’ an chórais chaipitlígh faoina bhfuil muid go léir inár ‘róbait’. I ndiaidh an EP bhí sraith comhoibrithe ann, an singil phopcheoil-soul ‘Control’ san áireamh, comhoibriú leis an léiritheoir snagcheoil David Lyttle. Ina dhiaidh seo bhí comhoibriú dhá amhrán le Ceolfhoireann Uladh, a rabh ceann de na hamhráin faoi scéal na dteifeach sa Fhrainc ag an am (ag tabhairt faoi théamaí ábhartha i ndomhan atá ag dréim le 1.4 billiún teifeach comhshaoil faoi 2060).

___


A recently graduated environmental anthropologist, Rebecca has been writing music since childhood, releasing her debut folk EP at 16 years old.

Her debut single ‘Escape’ (after which the EP was named), tells the story of a realisation in a forest that we need to escape the ‘cage’ that is the capitalist system we ‘robots’ are all under. The EP was followed by a string of collaborations, including the pop-soul single ‘Control’, a collaboration with jazz producer David Lyttle. This was followed by a two-song collaboration with the ulster orchestra, one of which was about the refugee situation in France at the time (with relevant themes addressed in a world expecting 1.4 billion climate refugees by 2060).