The Irish tradition of spontaneous, unplugged traditional music sessions is one of our most exclusive cultural offerings, and it is the backbone of the festival, ensuring that even the most casual visitors will be immersed in a unique cultural tradition throughout the festival. In Cultúrlann Uí Chanáin’s café top quality musicians will form the core of our daily lunchtime session, and warmly welcome
other musicians to join them.

Ar na gnéithe cultúrtha is mó agus is iontaí dá bhfuil againn, tá traidisiún na seisiún traidisiúnta oscailte gan choinne agus tá siad mar chnámh droma na féile, agus cinntíonn siad go mbeidh fiú amháin na cuairteoirí is fánaí tumtha i dtraidisiún faoi leith cultúrtha ar fud na féile. I gCaifé Chultúrlann Uí Chanáin beidh ceoltóirí d’ardchaighdeán mar chuid den seisiún am lóin, agus beidh fearadh na fáilte roimh cheoltóirí eile bheith leo.