Archive: IMBOLC 2024

Is taibhiú beo dátheangach é ‘po(e)sies’ i gCóiréis agus i mBéarla, arna chumadh agus a léiriú ag Una Lee i gcomhar le Landless. Cuireann sé i láthair an t-am a chuaigh thart, caomhnaíonn sé an t-am i láthair agus sa deireadh tagraíonn sé don todhchaí, ag druidim na bearna sa spás-am, chomh maith le cleachtais aonair cheoil agus chultúrtha Landless agus Lee a nascadh. Athbheonn sé foirm ársa filíochta/amhránaíochta Hyangga (a chiallaíonn ‘amhrán baile’) ar tháinig deireadh lena ré corradh is míle bliain ó shin, agus baintear triail ann as a chóras scríbhneoireachta dátheangach a bhaineann go sonrach le ré, agus é oiriúnaithe i mBéarla. Glacann an saothar féilire bláthaithe ó ghairdín i bhfad ar shiúl mar scór ceoil, ag insint scéal seanmhná a cheolann lena bláthanna ina gairdín faoi neamhbhuaine gach rud agus mian dhaonna le choinneáil i gcuimhne.


Is ealaíontóir í Una Lee a oibríonn le fuaimeanna, scéalta agus mothuithe, sa tóir shíoraí ar scéalaíocht mhalartach. Lorgaíonn sí nuálaíocht sa phósadh comhaimseartha idir taibhiú agus filíocht, ag fiosrú riocht daonna, cuimhne, ama agus ár gcaidrimh le healaín agus éiceolaíocht, ag tarraing go minic ar a himeachtaí dírbheathaisnéise agus a féiniúlacht reatha mar dhuine neamhdhúchasach ina gnáthóg Fuair sí ainmniúchán fá choinne Ghradam Ivor Noello do Chumadóirí in 2022, agus tá tacaíocht faighte aici ó ACNI, ACE, Fondúireacht PRS, agus New BBC Radiophonic Workshop. Tá taibhiú agus taispeántais déanta aici ar fud an leasféir thuaidh, agus bhí sí ar Raidió 3 BBC & Raidió Uladh, agus ar Lyric FM RTÉ.


Is ceathairéad a capella iad Landless ina bhfuil Ruth Clinton, Meabh Meir, Sinead Lynch agus Lily Power, a cheolann amhráin thraidisiúnta Éireannacha, Albanacha agus Shasana i ndlúth-harmóin ceithre pháirt ó 2013 i leith. Ina stór amhrán tá amhráin ghrá, bháis agus olagóin, chomh maith le hamhráin tíre a scríobhadh níos deireanaí. Ceolann siad in suíomhanna éagsúla, in Éirinn agus thar lear, mar pháirt de chiorcail amhránaíochta, grúpaí ceoil tíre, ócáidí tiomsaithe airgid, cuimhneacháin staire, cónaitheachtaí, imeachtaí ceiliúrtha cultúrtha, imeachtaí taibhithe grúpa agus féilte. D’eisigh siad EP a raibh a n-ainm féin mar theideal air in 2014, d’eisigh siad a gcéad albam, ‘Bleaching Bones’, in 2018, agus tá an dara halbam acu le heisiúint in 2024.


Tugann Women Make Music de chuid Fhondúireacht PRS agus an Crannchur Náisiúnta trí Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann tacaíocht fhial don tionscadal seo.

___


'po(e)sies' is a bilingual live performance in Korean and English, composed and performed by Una Lee in collaboration with Landless. It invokes the past, preserves the present and ultimately points to the future, bridging the gap in time-space, as well as fusing the individual musical and cultural practices of Landless and Lee. It reincarnates the Korean ancient poetry/song form of Hyangga (meaning 'home song') that died out over a millennium ago, and experiments with its era-specific, bilingual writing system adapted into English. The work takes the blossoming calendar from a faraway garden as a musical score, telling the story of an elderly woman who sings to her flowers in her garden about the ephemerality of everything and human desire to be remembered.


'Una Lee' is an artist working with sounds, stories and sensations, in perpetual pursuit of alternative storytelling. She seeks innovation in the contemporary marriage between performance and poetry, exploring human condition, memory, time, and our relationship with art and ecology, often drawing from her autobiographical events and her present identity as non-native in her habitat. She is an Ivor Novello Composers Award 2022 nominee, and has gained support from ACNI, ACE, PRS Foundation, and New BBC Radiophonic Workshop. She has performed and exhibited across the Northern hemisphere, and been featured on BBC Radio 3 & Ulster and RTÉ lyric fm.


'Landless' is an A-Cappella quartet made of Ruth Clinton, Meabh Meir, Sinead Lynch and Lily Power, singing Irish, Scottish, English and American traditional songs in close four part harmony since 2013. Their repertoire features songs of love, death, lamentation as well as more recently penned folk songs. They perform in a variety of settings, both in Ireland and abroad, as part of singing circles, folk groups, fundraisers, historical commemorations, residencies, cultural celebration events, group performance events and festivals. They released a self-titled EP in 2014, their first album ‘Bleaching Bones’ in 2018, and their second album is due for release in 2024.


This project is generously supported by PRS Foundation’s Women Make Music and the National Lottery through the Arts Council of Northern Ireland.