Archive: IMBOLC 2017

Anúna’s Education programme offers an opportunity for singers of all ages to experience the way in which the members of the group work - the “Anúna Technique”.

During IMBOLC Anúna will be holding interactive singing workshops for both children (9 years and older) and adults. Participants should have experience of singing in a choir and should be able to read music. Some music from the Anúna repertoire will be sent out in advance for the participants to prepare.

Please note that, as places for the workshops are limited, advance booking is essential to guarantee a place.

Tugann Clár Oideachais Anúna deis do cheoltóirí de gach aoisghrúpa eispéireas a fháil ar an dóigh a n-oibríonn baill an ghrúpa - “Bealach Anúna”.

Le linn IMBOLC beidh Anúna ag eagraú ceardlanna idirghníomhacha amhránaíochta do pháistí (9 mbliana agus níos sin) agus do dhaoine fásta. Ba chóir go mbeadh taithí ag rannpháirtithe i gceol le cór agus ba chóir dóibh a bheith in ann ceol a léamh. Cuirfear ceol áirithe ó stór Anúna amach roimh ré le go mbeidh deis ag rannpháirtithe ullmhúchán a dhéanamh.

Toisc go bhfuil na háiteanna sna ceardlanna teoranta gur gá áit a chur in áirithe roimh ré.

Anúna / The Psalm Singers of Lewis