Archive: IMBOLC 2024

Agus é ag tarraingt ar chleachtais thrialacha agus na tobchumadóireachta, chomh maith le cleachtais an cheoil thraidisiúnta, treoróidh Landless ceardlanna trí sheisiún de chomhamhránaíocht agus de dhéanamh fuaime bunaithe ar éisteacht agus tiúnáil isteach aireach in situ. 

Is ceathairéad a capella iad Landless ina bhfuil Ruth Clinton, Meabh Meir, Sinead Lynch agus Lily Power, a cheolann amhráin thraidisiúnta Éireannacha, Albanacha agus Shasana i ndlúth-harmóin ceithre pháirt ó 2013 i leith. Ina stór amhrán tá amhráin ghrá, bháis agus olagóin, chomh maith le hamhráin tíre a scríobhadh níos deireanaí. Ceolann siad in suíomhanna éagsúla, in Éirinn agus thar lear, mar pháirt de chiorcail amhránaíochta, grúpaí ceoil tíre, ócáidí tiomsaithe airgid, cuimhneacháin staire, cónaitheachtaí, imeachtaí ceiliúrtha cultúrtha, imeachtaí taibhithe grúpa agus féilte. D’eisigh siad EP a raibh a n-ainm féin mar theideal air in 2014, d’eisigh siad a gcéad albam, ‘Bleaching Bones’, in 2018, agus tá an dara halbam acu le heisiúint in 2024.
___

Drawing on experimental, improvisational as well as traditional music practices, Landless will guide workshop participants through a session of collective singing and sound-making based on attentive in-situ listening and tuning in.

'Landless' is an A-Cappella quartet made of Ruth Clinton, Meabh Meir, Sinead Lynch and Lily Power, singing Irish, Scottish, English and American traditional songs in close four part harmony since 2013. Their repertoire features songs of love, death, lamentation as well as more recently penned folk songs. They perform in a variety of settings, both in Ireland and abroad, as part of singing circles, folk groups, fundraisers, historical commemorations, residencies, cultural celebration events, group performance events and festivals. They released a self-titled EP in 2014, their first album ‘Bleaching Bones’ in 2018, and their second album is due for release in 2024.