Archive: IMBOLC 2024

ABOUT

Tig scata de phríomhealaíontóirí agus ceoltóir le chéile lena gcomhghuaillíocht agus taithí a chur in iúl trína gcomhghuthanna cruthaitheacha i bhfianaise imeachtaí a tharla in Gaza. Ní hamháin gur ceiliúradh ceoil agus cultúr atá san ócáid, ach is ócáid tiomsaithe airgid é le riachtanais phrainneacha chabhrach leighis agus daonnúla in Gaza.

___


A number of leading artists and musicians come together to express through their collective creative voices their solidarity and support in the face of events that have unfolded in Gaza. The event is not only a celebration of music and culture but a fundraising event to meet the urgent medical aid and humanitarian needs in Gaza.

 

Kaia Kater 


Rugadh Kaia Kater in Montreal agus is Ceanadach de bhunadh Ghreanáda é, agus thuill a ghlór snagcheoil agus a cheardaíocht oilte amhránaíochta ardmholadh ó Tiny Desk NPR, The Guardian, Rolling Stone agus No Depression. Trína seinm ealaíonta bhainseó agus scríbhneoireacht álainn amhrán, tarraingíonn Kaia ar thionchair atá fréamhaithe in Quebec, i Muir Chairib agus sna Sléibhte Apaláiseacha, a léiríonn go léir ilghnéitheacht a cúlra; naisc láidre a teaghlaigh le saol ceoil tíre Cheanada; a blianta sa choláiste caite ag sú isteach cheol na Sléibhte Apaláiseacha in West Virginia agus eispéireas a hathar ag fás aníos i nGreanáda, a tháinig go Ceanada in 1986, i ndiaidh ionradh na Stát Aontaithe.

D’eisigh Kaia a céad EP, Old Soul (2013), nuair a bhí sí díreach i ndiaidh an ardscoil a fhágáil. Ó shin i leith, lean sí uirthi gur eisigh sí trí albam eile, Sorrow Bound (2015), Nine Pin (2016) agus Grenades (2018) agus tiocfaidh a céad albam eile, a taifeadadh in Montreal le Joe Grass mar chomhléiritheoir, amach i mbliana.

“...caointeach, draíochtúil... scríobhann sí le bua seanfhondúra...” - Rolling Stone

“Má tá tú ag iarraidh inchreidteacht a bheith sa cheol tíre nó sa cheol bluegrass a n-éisteann tú leis – seo duit Kaia Kater.” - No Depression

___


Montreal-born Grenadian-Canadian Kaia Kater's jazz-fueled voice and deft songcraft have garnered acclaim from NPR's Tiny Desk, The Guardian, Rolling Stone and No Depression. Through her artful banjo playing and lush songwriting, Kaia draws on influences rooted in Quebec, the Caribbean, and Appalachia, all of which reflect the diversity of her background; her family’s deep ties to the Canadian folk music scene; her college years spent soaking up Appalachian music in West Virginia and her father’s experience growing up in Grenada, arriving in Canada in 1986, after the U.S. invasion.

Kaia released her first EP Old Soul (2013) when she was just out of high school. Since then, she’s gone on to release three more albums, Sorrow Bound (2015), Nine Pin (2016) and Grenades (2018) and her next album, recorded in Montreal with Joe Grass as co-producer, will come out this year.

"...plaintive, mesmerizing...writes and performs with the skill of a folk-circuit veteran..." - Rolling Stone
"You want some authenticity in your folk music or bluegrass – I give you Kaia Kater." - No Depression


Kíla

Cuireadh Kíla ar bun i mBaile Átha Cliath i ndeireadh na 1980idí agus tá gradaim buaite acu, agus tá a bhfuaim ar leith ag forbairt i rith an ama, fréamhaithe sa traidisiún, ach spreagtha ag an iomad tionchar agus smaointe ó fud fad an domhain.

Is minic a shainmhínítear Kíla mar cheol domhanda Éireannach comhaimseartha, agus tarraingíonn Kíla tionchair a bhfoinn féin agus liricí Gaeilge, uirlisí ceoil tíre Éireannacha leithéid fideoga, fidleacha, píb uilleann, cnámha agus bodhrán le djembe, conga, drumaí, mandailín, uirlisí prais, agus giotáir acústacha agus leictreacha agus dordghiotáir. Is é an toradh meascán úr d’uirlisí réchúiseacha, poirt mhire, agus rithimí príomhúla a sháraíonn teorainneacha traidisiúnta an cheoil Ghaelaigh.

___

Formed at school in Dublin’s late 1980’s, Award-winning band, Kíla’s unique sound has been ever-evolving, rooted in tradition, yet inspired by a myriad of influences and ideas from all around the world.

Often defined as contemporary Irish World music, Kíla fuse the effects of their own melodies and Irish lyrics, Irish folk instruments such as whistles, fiddles, Uilleann pipes, bones and bodhrán with djembe, congas, drums, mandolins, brass, and acoustic/electric/ bass guitars. The result is a fresh blend of freewheeling instrumentals, furious jigs, and primal rhythms that transcend the traditional boundaries of Irish music.


Gráinne Holland

Tá an t-amhránaí agus cumadóir ceoil, Gráinne Holland, arb as Béal Feirste ó thús anois ina cónaí i Ríocht álainn Mhúrn ii gContae an Dúin. Thart timpeall uirthi tá sléibhte, foraoiseacha, lochanna, aibhneacha agus an fharraige agus tarraingíonn sí inspioráid ón tírdhreach álainn seo. 
Tá ceithre albam taifeadta ag Gráinne go sea, ceann acu eisithe ar lipéad Ghael Linn. Tá amhráin thraidisiúnta agus a cuid amhrán nua féin taifeadta aici. Tá a foilseachán is déanaí, Ceol na Sióg, faoi dhraíocht an tsaoil thart orainn. Arna fhoilsiú ag An tSnatháid Mhór agus arna mhaisiú ag Mr Ando, is bailiúchán de thrí amhrán déag é scríofa i nGaeilge ag Gráinne, agus is féidir le gach aois sult a bhaint as. Rinneadh Ceol na Sióg a ghearrliostú fá choinne Ghradam Réics Carló Leabhar Gaeilge na Bliana do Pháistí.
___

Singer-songwriter Grainne Holland, originally from Belfast, now lives in the beautiful Kingdom of Mourne in County Down. She is surrounded by mountains, forests, lakes, rivers and the sea and draws inspiration from this beautiful landscape. Gráinne has recorded four albums to date, one of which was released on the Gael Linn label. She has recorded both traditional songs and her own original songs. Her latest publication, Ceol na Sióg, meaning the music of the fairies, is about the magic of the world around us. Published by An tSnatháid Mhór and illustrated by Mr Ando it is a collection of 13 songs written in Irish by Gráinne and can be enjoyed by all ages. Ceol na Sióg was shortlisted for the Réics Carló Irish Language Children’s Book of the Year Award.