An unusual and controversial perspective on the Ulster Scots language and culture in a documentary film, directed by an Irish language activist, Deaglán Ó Mocháin.

The film argues for a more nuanced perspective on Ulster Scots than the normal broad swipes at the language and follows narrator, Seimí MacAindreasa, a native Irish speaker from Belfast, on a journey through modern day Ulster Scots.Some of the people he meets are long standing activists, and have been preserving and promoting the language for years - recording older members of their community, translating the bible, encouraging people to take an interest in traditional music. Others are new to the concept, and are slowly working through their relationship to the language and culture.

Irish, English, Ulster Scots, with subtitles / 52 min. / 2010 / Soilsiú Films production for TG4

Dearcadh neamhghnách agus conspóideach ar an Ultais agus ar an chultúr i scannán faisnéise, stiúrtha ag gníomhaí Gaeilge, Déaglán Ó Mocháin. Sa scannán déantar argóint le haghaidh dearcadh níos caolchúisí ar an Ultais ná na gnáthionsaithe leathana ar an teanga agus leantar an tráchtaire, Séimí MacAindreasa, cainteoir dúchais Gaeilge as Béal Feirste, ar thuras tríd an Ultais sa lá atá inniu ann.
Casann sé ar ghníomhaithe seanbhunaithe, atá ag caomhnú agus ag cur na teanga chun cinn leis na blianta - ag déanamh taifid ar an tseanmhuintir ina bpobail féin, ag aistriú an Bhíobla, agus ag gríosú daoine le spéis a léiriú i gceol traidisiúnta. Coincheap úr atá ann do dhaoine eile, agus de réir a chéile tá siad ag oibriú amach an chaidrimh atá acu leis an teanga agus leis an chultúr.
Gaeilge, Béarla, Ultais, le fotheidil / 52 bom. / 2010 / Léiriú de chuid Soilsiú Films le haghaidh TG4