TRAVEL | TAISTEAL

By car | Sa charr

From Dublin to Derry takes approx 3 hours via N2 and A5. Belfast to Derry takes approx 1 hour 30 mins via A6.

Glacann turas ó Bhaile Átha Cliath go Doire thart faoi 3 uair tríd an N2 agus A5. Glacann turas ó Bhéal Feirste go Doire thart faoi uair go leith tríd an A6.

By bus | Ar an bhus

Translink operates a regular bus service between Belfast and Derry (212) with a late night Derry to Belfast service from Monday to Saturday at 11pm, and 9pm on Sunday. The Translink X4 route also operates between Dublin and Derry. Visit www.translink.co.uk & www.buseireann.ie for full details.

Tá bus rialta ag Translink idir Béal Feirste agus Doire (212) le seirbhís mall san oíche ó Dhoire go Béal Feirste, Luan go Satharn ag 11pm, agus ag 9pm Dé Domhnaigh. Téann an Translink X3/X4 idir Baile Átha Cliath agus Doire. Le níos mó eolais a fháil, gabh chuig www.translink.co.uk & www.buseireann.ie

By plane | Ar eitleán 

City of Derry Airport is conveniently located 7 miles from Derry and is a short drive from the Causeway Coastal Route and Donegal, the starting point to the Wild Atlantic Way touring route. You can fly to the City's airport from Manchester (with Ryanair) and from Edinburgh, Glasgow, Liverpool and London Stansted (with Loganair).

Tá Aerfort Chathair Dhoire suite go háisiúil seacht míle ón chathair agus níl ach turas gairid idir é agus Bealach Chósta an Chabhsa i dtreo amháin, agus Tír Chonaill, tús Shlí an Atlantaigh Fhiáin, sa treo eile. Thig eitilt as Aerfort Chathair Dhoire go Manchester (le Ryanair) agus go Dún Éideann, Glaschú, Liverpool agus Londain Stansted (le Loganair).

Recommended airport transfer service | Seirbhís mholta aistrithe aerfoirt:

Airporter, 028 7126 9996, www.airporter.co.uk