Archive: IMBOLC 2024

Tá roth na bliana ag tiontú i gcónaí agus tá Gráinne Holland agus a cairde ceolmhara ag iarraidh sibh a thabhairt ar thuras fríd na séasúr le go dtig libh Draíocht an Dúlra a fheiceáil, a chluinstin agus a mhothú. Seó 50 bomainte do theaghlaigh le scéalaíocht, amhránaíocht, ceol agus damhsa.

___


The wheel of the year is always turning and Gráinne Holland and her musical friends would like to take you on a journey through the seasons so that you may experience, feel and hear the magic of nature. A 50-minute show combining storytelling, songs, music and dance.